Współpraca

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  informuje, iż w województwie lubuskim realizowany jest program na rzecz kształcenia zawodowego w ramach Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Udział w nim biorą wszystkie szkoły prowadzone przez 19 powiatów z terenu województwa lubuskiego oraz 3 szkoły prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 2 szkoły prowadzone przez Ministerstwo Środowiska .

W ramach projektów przeprowadzane są kursy i szkolenia, również w zakresie kształcenia kompetencji w handlu. Do przykładowych z nich należą: kurs obsługi kas fiskalnych, kurs kasjer walutowa-złotówkowy, kurs e-commerce i marketing internetowy, kurs kreowania marki.

Zakres tematyczny oraz rodzaje prowadzonych szkoleń w zakresie kształcenia kompetencji zasobów ludzkich w handlu samodzielnie określają szkoły kształcenia zawodowego uczestniczące w projektach.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.