Współpraca

Urząd Marszałka Województwa Opolskiego

Urząd Marszałka Województwa Opolskiego,  informuje  że Samorząd Województwa Opolskiego nie prowadzi działań na rzecz kształcenia kompetencji zasobów   ludzkich  w   handlu. 

Także uczelnie wyższe regionu nie prowadzą kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji zasobów ludzkich w handlu.

Kształcenie w tym obszarze realizują w województwie opolskim szkoły branżowe I technika, dla których organem prowadzącym są samorządy powiatowe.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.