Raporty

Raport częściowy z zadania monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze handlu

22 maja 2020

Raport syntetyczny z wykonanych prac w ramach realizacji projektu „Utworzenie sektorowej Rady ds. Kompetencji sektora handlu”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 ) o nr POWR.02.12.00-00-SR15/18.

Wykonawca: dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Zadanie: 3.2. Monitorowanie zapotrzebowania pracodawców na kompetencje pracowników w sektorze handlu.
Za okres: Kwiecień 2020

Obszar tematyczny: Zmiany zachowań zakupowych konsumentów a zapotrzebowanie na kompetencje pracowników handlu

Wyniki badań wskazują, że następują zmiany w zachowaniu konsumentów. Są one na tyle dynamiczne i obejmujące różne aspekty postępowania konsumentów na rynku, że powinny być uwzględniane w funkcjonowaniu nie tylko sklepów, ale i całych łańcuchów dostaw. Wiedza o nich potrzebna jest zarówno pracownikom działów handlowych w firmach produkcyjnych i usługowych, jak i pracownikom firm handlowych. Chodzi o posiadanie wiedzy o zachowaniu klientów, jak również umiejętności pozyskiwania takich informacji i ich wykorzystania w pracy handlu, dostosowując ofertę asortymentowo-usługową firmy, formy i treści komunikacji z klientem, kanały dystrybucji, marketing w punkcie sprzedaży, itp. do oczekiwań ściśle określonych klientów. Silna konkurencja w handlu i nowe oczekiwania wobec handlu ze strony klientów sprawiają, że dla przedsiębiorstw rośnie znaczenie szybkości i trafności reakcji na powstające nowe wyzwania. A to wymaga posiadania pracowników o odpowiednich kompetencjach, w tym otwartych na nowe wyzwania rynkowe i kreatywnych. Jakie są to zmiany w postępowaniu konsumentów i jakie ma to konsekwencje dla, oczekiwanych przez pracodawców, kompetencji pracowników handlu tj. wiedzy, umiejętności zawodowych i umiejętności społecznych, jest celem niniejszego raportu.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725
e: radahandlu@kigcp.pl

.

© 2019-2020 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.